zpět na hlavní stránku

Dokumenty z r. 2008

  1. V ateliéru začala v lednu 2008 pracovat skupina pořádaná pro Vysokou školu psychosociálních studií v Praze - Sebezkušenostní seminář na téma sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků (celkem účastníků 10) konec skupiny bude v květnu 2008
  2. V ateliéru začala v lednu 2008 pracovat skupina pro pomáhající profese na téma sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků (celkem účastníků 10) konec skupiny bude v květnu 2008
  3. V ateliéru začala v únoru pracovat skupina mladých českých profesionálních výtvarných umělců v experimentu, který se váže na pořádání výtvarného projektu v rámci konference Bridging Identities (viz samostatná informace)
  4. Připravujeme další skupinu, která začne pracovat na podzim 2008.
  5. V září 2008 začala v ateliéru pracovat dlouhodobá povídací skupina pro zájemce z řad pomáhajících profesí. (Plánovaný konec skupiny 2010)
  6. Připravujeme prezentaci mladých autorů - absolventů uměleckých škol. (začátek roku 2009).
  7. Plánujeme cyklus přednášek na jaro 2009. (téma: Arteterapie, Strukturální model, Transakční analýza a pod.)

Fotodokumentace z diskuzního večera, který pořádala Libuše Vendlová nad svými pracemi 26. října 2008.


Fotodokumentace ze setkání v ateliéru s Milenou Slavickou a Viktorem Pivovarovem a skupinou výtvarných umělců, kteří pracovali v analyticky koncipovaném programu od února do května 2008.