Schrödingerova kočka, z. s.

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18288     IČO 28560850, DIČ CZ 28560850

Schrödingerova kočka je myšlenkový experiment, který vymyslel Erwin Schrödinger, aby poukázal na nekompletnost teorie kvantové mechaniky co se týče přechodu mezi subatomickým a makroskopickým světem.

Náplň činnosti spolku je pořádání seminářů, přednášek, workshopů, projektů, výstav, multimediálních aktivit směřujících k rozvoji osobnosti, vzdělání, kreativity, propojování oborů, komunikace a skupinového dění, publikační a výstavní činnost.

Velmi děkujeme za Vaši finanční podporu, moc si ji vážíme!

Číslo našeho účtu je: 1034669954/5500

 

semináře dokumenty (sponzoři) projekty nabídka kontakty